Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi Blog
Bilgi Merkezi Blog

KOHA Kütüphane Otomasyonu: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği “AKADEMİK BİLİŞİM 2014” Konferansında Sunuldu

05-07 Şubat 2014 tarihinde Mersin Üniversitesinde gerçekleştirilen Akademik Bilişim konferansında Volkan SÖNMEZ, Hakan CANDOĞAN, Uğur BULGAN tarafından hazırlanan “KOHA Kütüphane Otomasyonu: Süleyman  Demirel Üniversitesi Örneği” adlı bildiri sunuldu.  Sunum Dosyası

Şubat 10, 2014   No Comments