Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi Blog
Bilgi Merkezi Blog

Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi Ulusal Toplu Katalogtan (TO-KAT) taranabiliyor.

4 Ocak 2010 da TO-KAT güncellemesi yapılmış ve toplam kütüphane sayısı 34’e ulaşırken, şubeler bazında 121 şube kütüphane sayısına erişilmiştir. Böylece, toplamda 5.018.423 kayıt ve teke indirilmiş halde 3.280.843 kayıt TO-KAT üzerinden taranabilmektedir.

ULUSAL TOPLU KATALOG

TO-KAT’a kayıtlı kütüphanelerin iletişim bilgileri

Mart 5, 2010   No Comments